Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ТЕХНОЛОГИИ Адрес: гр. София, ул. "Суходолска-12", бл. 5     Тел.: 02/822 10 96;  02 ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  СГСАГ "ХРИСТО БОТЕВ"- град София Адрес: гр. София, бул."Евлоги и Христо Георгиеви " № 34 Тел.: 02/866 12 71;  02/865 40 76;  02/866 85 ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ГЕН. ВЛ. СТОЙЧЕВ"- град София Адрес: гр. София, бул. “Асен Йорданов” №2 Тел.: 02/870 60 95;  02/870 55 98;  02/870 34 ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  СОФИЙСКА ДУХОВНА СЕМИНАРИЯ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" Адрес: гр. София, кв. Лозенец, пл. Велчова завера № 2 Тел.: 02/868 01 44; 02/868 00 70; Факс:02/868 ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  ПГ ПО ФРИЗЬОРСТВО И КОЗМЕТИКА "КНЯГИНЯ ЕВДОКИЯ"  Адрес: гр. София, ул. "Атанас Далчев" № 8 Тел.: 02/873 94 98; 02/873 95 00; E-mail:pgfk.so ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  ПГХМБТ "ПРОФ. ПЕНЧО РАЙКОВ"- град София  Адрес: гр. София, бул. Рoжен №25 Тел.: 02/938 70 03;  02/938 49 13;  02/938 80 01; Факс: ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  34 ОУ "СТОЮ ШИШКОВ" - град София Адрес: гр. София, ул. "Родопски извор" № 43 Тел.: 02/859 30 74;   02/859 41 31; Факс:02/859 30 74; E ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  4 ОУ "ПРОФ. ДЖОН АТАНАСОВ"- град София Адрес: гр. София,ул. "Тирана" №12 Тел.: 02/979 09 63;  02/889 97 26;  02/889 96 26; Факс:02/88 ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  40 СОУ "ЛУИ ПАСТЬОР"- град София Адрес: гр. София, ул. "Иван Бойчев" №17 Тел.: 02/826 59 08;  02/826 58 08; Моб.тел.:0884/801 706; E-mail: ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

42 ОУ "ХАДЖИ ДИМИТЪР"- град София Адрес: град София, ул. “Ген. Липранди” №5 Тел.: 02/840 34 58;  02/840 34 57;  Факс: 02/840 34 58; E-mail: ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  43 ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" - град София Адрес: гр. София, бул. "Сливница" № 45 Тел.: 02/822 92 76; 02/920 34 88; 02/920 82 40;; E-mail:ou43@mail. ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  44 СОУ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ"- град София Адрес: гр. София, ул. „Плакалница” № 45 Тел.: 02/945 07 11; 02/945 29 06; 02/845 26 82; Факс:02/945 07 11; ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  46 ОУ "КОНСТАНТИН ФОТИНОВ"- град София Адрес: гр. София, бул. "Христо Ботев" 109 Тел.: 02/831 00 49;  02/831 90 18; E-mail:kfotinov46@abv.b ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  45 ОУ "КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ" - град София Адрес: гр. София, ул. "Пловдив" 20 Тел.: 02/822 14 10;  02/828 62 82; Факс:02/822 14 10;  02/ ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  48 ОУ "ЙОСИФ КОВАЧЕВ"- град София Адрес: гр. София, ул. Клокотница 21 Тел.: 02/831 30 87;  02/831 01 20; Факс:02/831 30 87; E-mail:ou48@ab ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  49 ОУ "БЕНИТО ХУАРЕС" - град София Адрес: гр. София, ул. Константин Фотинов №4 Тел.: 02/847 22 40;  02/847 22 90;  02/847 23 30; E-mai ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  5 ВЕЧЕРНО СОУ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"- град София Адрес: гр. София, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №63 Тел.: 02/983 31 34;  02/983 50 69; E-mail:peta_ ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  50 ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"- град София Адрес: гр. София, кв. Драгалевци, ул. ” Бела Дона„ №1 Тел.: 02/967 11 86; Факс:02/967 11 81; E-mail:vlevski_50 ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  52 ОУ "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ" - град София Адрес: гр. София, бул. "Александър С. Пушкин" №112 Тел.: 02/855 20 54; Факс:02/855 20 54; E-mail:e52_ou@ab ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  59 ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”- град София Адрес: гр. София, кв. Малашевци, ул. "Кестен" 1 Тел.: 02/936 67 16;  02/936 67 03; Факс:02/936 67 16;&nbsp ...