Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  93 СОУ “АЛЕКСАНДЪР БАЛАН”- град София Адрес: гр. София, ул. „Гео Милев” №32 Тел.: 02/872 21 20; E-mail:sou93altbalan@abv.bg Web site: www.sou93 ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  70 ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”- град София Адрес: гр. София, кв. Модерно предградие, ул. "Адам Мицкевич" № 10 Тел.: 02/827 74 92; E-mail:school70@ ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  75 ОУ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ”- град София Адрес: гр. София, бул. „Възкресение”151 Тел.: 02/822 15 67; E-mail:ou75@abv.bg Web site: www.75ou.com И ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  76 ОУ "УИЛЯМ САРОЯН"- град София Адрес: гр. София, ул. „Братя Миладинови” № 9 Тел.: 02/987 43 44;  02/980 61 67; E-mail:oy76@abv.bg Web si ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  99 ОБУ “ПРОФ.ВАСИЛКА ТОМОВА”- град София Адрес: гр. София, кв. Горна баня, ул. “Христо Стефчов” 2 Тел.: 02/957 86 67; Факс:02/957 86 67; Моб.те ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  НПГПТО “М. В. ЛОМОНОСОВ”- град София Адрес: гр. София, ул."Св.Св.Кирил и Методий" №148 Тел.: 02/805 69 49;  02/805 69 44; Факс:02/805 69 10 ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ Адрес: гр. София, бул. "Витоша" 91 Тел.: 02/952 30 25;  02/952 08 57;  02/915 79 31; Факс:02/952 ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  ПГИЧЕ “СВЕТИ МЕТОДИЙ”- град София Адрес: гр. София, ул. "Пчела" №21 Тел.: 02/955 71 79; 02/855 11 35; Факс:02/855 11 35; Моб.тел.:088/480 14 31 ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ  Адрес: гр. София, бул. "Сливница" 182 Тел.: 02/983 36 92;  02/983 39 58; Факс:02/986 77 78 ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  ПГТЕ "ХЕНРИ ФОРД"- град София  Адрес: гр.София,ул. Хайдут Сидер №8 Тел.: 02/822 10 64;  02/822 10 65;  02/822 10 66; Факс:02/821 ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  ПГ ПО ТЕКСТИЛНИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ- град София  Адрес: гр. София, ул. Арх. П.Момчилов №2 Тел.: 02/829 81 77; Факс:02/822 12 69; E-mail:pgtki ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "МАКГАХАН"   Адрес: гр. София, ул. Кадемлия № 15 Тел.: 02/872 01 08;  02/971 01 75; Факс:02/872 01 ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  ПГ ПО ТЕКСТИЛ И МОДЕН ДИЗАЙН- град София Адрес: гр. София, ул. „Балша” №2 Тел.: 02/852 34 11; 02/952 26 77; Факс:02/952 23 05; E-mail:pgtmd_sof ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  ПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "БУЗЕМА" Адрес: гр. София, ул. Маестро Кънев 74 Тел.: 02/856 34 58; 02/856 35 58; E-mail:pgss_buzema@abv.bg Web site:w ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  ПГ ПО ОБЛЕКЛО "КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА"  Адрес: гр. София, бул. "Черни връх" № 37 Тел.: 02/862 22 85;  02/862 88 84; E-mail:pgo@abv.bg W ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  ПГМЕ “Н. Й. ВАПЦАРОВ”- град София  Адрес: гр. София, ул. "Стара планина"13 Тел.: 02/983 14 34; Факс:02/983 14 34; E-mail:pgme_sofia@abv.bg ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  ПГЖПТ “НИКОЛА КОРЧЕВ”- град София Адрес: гр. София, бул. Илиянци 2 Тел.: 02/832 80 38;  02/831 38 55;  02/832 61 25; Факс:02/832 80 38 ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  ПГ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" Адрес: гр. София, ул. Средорек №3 Тел.: 02/857 50 27;  02/857 51 29; E-mail:thpb@ ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  ПГ ПО БИТОВА И ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА- град София Адрес: гр. София, бул. Никола Мушанов № 147 Тел.: 02/822 14 82;  02/828 36 74; E-mail ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  ПГ ПО ПОДЕМНА,СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Адрес: гр. София, ул. ”Марко Балабанов” №2 Тел.: 02/987 41 08; Факс:02/989 18 77; E-mail:pg_pstt ...