Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - село Мусомища Адрес: с. Мусомища, ул."Гоце Делчев" 2 Тел.: 0751/673 51; Факс:0751/673 51; E-mail: ou_mosomisthe@abv.bg Осно ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

НУ "ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ" - град Бяла Адрес: гр. Бяла, ул. "Стефан Стамболов" 52 Тел.:  0817/73 461; 0817/72 696; Факс:0817/73 461; E-mail: ve ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ПГИМ " ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ" - град Кюстендил Адрес: гр. Кюстендил, ул."19-ти февруари" 28 Тел.: 078/522 38; Факс:078/522 38; E-mail: it_kustendi ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" - село Баня Адрес: с. Баня, ул.Неофит Рилски 1 Тел.:  07445/22 27; Факс:07445/22 26; E-mail: sv.paisii@mail.bg ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОУ "ХАДЖИ ДИМИТЪР" - село Бяла Адрес: с. Бяла, ул."Люляк" 13 Тел.: 04551/20 64; E-mail: ou_biala@hotmail.com По предание на стари хора в селото пр ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОУ "ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ" - село Оризаре Адрес: с. Оризаре, ул. "Г.С. Раковски" 1 Тел.:  055638/230; Факс: 055638/230; E-mail: ou_jekova_onb@a ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - село Преселенци Адрес: с. Преселенци, община Генерал Тошево Тел.:  05709/85 52; E-mail: ou_vasil_levski@mail.bg Основно ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ " - село Секулово Адрес: с. Секулово, ул. "Мир" 21 Тел.: 08648/22 16; Факс:08648/22 16; E-mail: ousekulovo@mаil.bg О ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - село Ягодово  Адрес: с. Ягодово, ул."Христо Ботев" 58 Тел.: 03104/23 31; Факс:03104/23 31; E-mail: ounrilski@dbv.bg Осн ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - село Езерово  Адрес: с. Езерово, община Първомай Тел.: 03168/22 60; Факс:03168/22 60; Моб.тел.: 0887/314 491; Основно учили ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - село Бата  Адрес: с. Бата, ул."Иван Вазов" 18 Тел.:  05967/21 21; Факс:05967/21 21; E-mail: ou_bata@abv.bg ОСНОВНО УЧ ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОУ "П. К. ЯВОРОВ" - село Горно Краище  Адрес: с. Горно Краище, община Белица Тел.:  07445/581; Факс:07445/581; e-mail: ou_gkraishte@abv.bg ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - село Ломци Адрес: с. Ломци, ул."Славянска" 43 Тел.: 060385/271; E-mail: oulomci@abv.bg Web site: www.ouhrbotevlomtsi.al ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" - село Беслен  Адрес: с. Беслен, община Хаджидимово Моб.тел.: 0893/605 301; E-mail:  ou_beslen@abv.bg ОУ Гоце Делчев е ос ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - село Хитово  Адрес: с. Хитово, община Добричка Моб.тел.: 0885/988 509; E-mail: ouhitovo@abv.bg Web site: www.ouhitovo.info ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ПРОФЕСИОНАЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА ГИМНАЗИЯ "ДОБРУДЖА" - град Силистра Адрес: гр. Силистра, ул.Тутракан Тел.: 086/821 903; Факс:086/821 903; E-mail: pzg_dob ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО - град Нова Загора Адрес: гр. Нова Загора, ул."Цар Освободител"67 Тел.: 0457/627 57;  0457/627 44; Факс:0457/627 57; E-mai ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

СОУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - град Твърдица  Адрес: гр. Твърдица, ул."Княз Борис I" 99А Тел.: 0454/425 82;  0454/425 83; Факс:0454/425 82; E-mail: s ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - град Стралджа  Адрес: гр. Стралджа, ул."Хемус" 67 Тел.: 04761/67 52;  04761/66 52; Факс:04761/67 52; E-mail: ous ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

СОУ "ВИЧО ГРЪНЧАРОВ" - град Горна Оряховица  Адрес: гр. Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" 6, п.к. 117 Тел.:0618/604 59;  0618/604 57; Моб. ...