Препоръчайте тази фирма на приятел. - ПГ ПО ТУРИЗЪМ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - град Пловдив