Репорт на записа - СОУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" - град Велики Преслав