Репорт на записа - СОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - град Неделино