Репорт на записа - ОУ "СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" - село Лесидрен