Репорт на записа - НУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - село Поповец