Репорт на записа - СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "СТЕФАН КАРАДЖА" - град Хасково