Репорт на записа - ПМГ "ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ" - град Кюстендил