Репорт на записа - ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - село Рудник