Репорт на записа - ПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО - село Ситово