Репорт на записа - СОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - град Средец