Информационни технологии , Психология => Логика. На мястото на втория час Логика се изучава втори час География. Изпити: На края на годината учениците избрали профил "Немски език" полагат изпити по І чужд език, според които през следващата година ще бъдат разпределени в паралелки със засилено изучаване на езика, подготвящо учениците за придобиване на Немска езикова диплома ІІ степен (Deutsche Sprachdiplom II). Повече информация за този изпит може да намерите тук - http://www.deutschessprachdiplom.de Х клас В Х клас продължава засиленото обучение на първи и втори чужд език, а предметите преподавани на чужд език отпадат и се изучават на български. Музика и Изобразително изкуство също отпадат изцяло от програмата. Програма: І чужд език - 6 часа седмично ІІ чужд език - 4 часа седмично Български език - 3 часа седмично Математика - 3 часа седмично Информатика - 2 часа седмично История - 2 часа седмично География - 2 часа седмично Етика и право - 2 часа седмично Биология - 2 часа седмично Физика - 2 часа седмично Химия - 2 часа седмично ФСБ - 2 часа седмично ХІ клас Програма: І чужд език - 6 часа седмично ІІ чужд език - 4 часа седмично Български език - 4 часа седмично Математика - 4 часа седмично История - 2 часа седмично География - 2 часа седмично Философия - 2 часа седмично Биология - 2 часа седмично Физика - 2 часа седмично Химия - 2 часа седмично ФСБ - 2 часа седмично Изпити: В 11 клас учениците от профил "Английски език" са достигнали нивото на CAE (http://www.cambridgeesol.org/exams/cae.htm ). От осем години Езикова гимназия "Пловдив" е изпитен център в Пазарджишка област за придобиване на сертификати на Кеймбридж. ХІІ клас В ХІІ клас отпадат предметите Химия и Биология и навлиза трети профилиращ предмет, който е по избор на учениците, в зависимост от възможностите на училището - с по четири учебни часа седмично. Програма: І чужд език - 6 часа седмично ІІ чужд език - 4 часа седмично Български език - 4 часа седмично Математика - 2 часа седмично История - 2 часа седмично География - 1 час седмично Свят и личност - 2 часа седмично Физика - 1 час седмично ФСБ - 2 часа седмично ЗИП - 8 часа седмично Изпити: През месец Декември учениците избрали профил "Немски език" полагат за придобиване на Немска езикова диплома ІІ степен (Deutsche Sprachdiplom II - http://www.deutschessprachdiplom.de ) Директор на учебното заведение е госпожа Пенка Николова Стайкова."/>