Репорт на записа - ГПЧЕ "ПЕТЪР БОГДАН" - град Монтана