Репорт на записа - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ - село Владимирово