Репорт на записа - ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ и МЕТОДИЙ" - град Бобошево