Репорт на записа - ОУ "КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ" - село Динката