Репорт на записа - ПРОГИМНАЗИЯ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - град Бяла Слатина