Репорт на записа - СОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"- село Ново село