Репорт на записа - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" - село Гложене