Репорт на записа - ПГ по селско стопанство "Никола Й. Вапцаров"