Препоръчайте тази фирма на приятел. - ПГ ПО ОБЛЕКЛО "ЕЛИСАВТА БАГРЯНА" - град Бяла Слатина