Репорт на записа - СОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"- град Видин