Репорт на записа - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПНЕВМО ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ