Репорт на записа - ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 2 - град Пловдив