Репорт на записа - Д-р ДИМИТЪР ТЯНКОВ - Алфадент БГ