Репорт на записа - ПИЕРИК ГРУП ЕООД - производство на кожени изделия и обувки