Репорт на записа - ФОНДАЦИЯ "РАДОСТ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА"