Банер вдясно само в категория Общини

1

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ПИРДОП Адрес: гр. Пирдоп, пл. "Тодор Влайков" №2 Тел.: 07181/52 42; Факс: 07181/57 01; E-mail: obstina@pirdop.bg Web site: www.pirdop.bg Об ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ПЛЕВЕН Адрес: гр. Плевен, пл."Възраждане" № 2 Тел.: 064/881 200; Факс:064/844 230; E-mail:mayor@pleven.bg    Web site:www.pleve ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ПЛОВДИВ Адрес: гр. Пловдив, пл. Ст. Стамболов 1 Тел.: 032/656 700; Факс:032/656 703; E-mail: info@plovdiv.bg Web site: www.plovdiv.bg П ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ОПАКА Адрес: гр. Опака, пл. Съединение, №3 Тел.: 06039/22 22; E-mail: obstinaopaka@abv.bg Web site: www.opaka.bg Община Опака е разположена в ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ПОМОРИЕ Адрес: гр. Поморие, ул. Солна 5 Тел.: 0596/2 20 04; Факс: 0596/2 52 36; E-mail: mayor@pomorie.org Web site: www.pomorie.org   О ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ПОПОВО Адрес: гр. Попово, ул. "Александър Стамболийски" №1 Тел.: 0608/40 021; Факс: 0608/40 024; E-mail: obstina@popovo.bg Web site: www.popov ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ПРАВЕЦ Адрес: гр. Правец, пл. „Тодор Живков“ №6 Тел.: 07133/22 88; Факс: 07133/24 33; E-mail:obshtina@pravets.bg Web site: www.pravets.bg О ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ПОРДИМ Адрес: гр. Пордим, ул. Иван Божинов №1 Тел.: 06513/22 17; Факс: 06513/22 16; E-mail: obshtina@pordim.bg Web site: www.pordim.bg Общин ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ПРИМОРСКО Адрес: гр. Приморско, ул. Трети март №56 Телефон: 0550 33 000; Факс: 0550 32 373; E-mail: obschtina_primorsko@mail.bg Web site: ww ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Адрес: гр. Провадия, ул. "Дунав" №39 Тел.: 0518/4 27 02; Факс: 0518/4 21 64; E-mail: delo@provadia.bg Web site: www.provadia.bg ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Адрес: гр. Първомай, ул. "Бр. Миладинови"-юг №50 Тел.: 0336/622 01; E-mail: obs@parvomai.escom.bg Община Първомай е разположена ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА РАЗГРАД Адрес: гр. Разград, бул. "Бели Лон" 37А Тел.: 084/660 091;  084/660 092; Факс: 084/660 090; E-mail: obshtina@razgrad.bg Web site: ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА РАЗЛОГ Адрес: гр. Разлог, ул. “Стефан Стамболов” №1 Тел.: 0747/800 95;  Факс:0747/800 81; E-mail: ob_razlog@bcmesta.bg Web site: www ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА РИЛА Адрес: гр. Рила, пл. "Възраждане" 1 Тел.: 07054/88 44; Факс:07054/88 33; Моб.тел.: 0884/400 944; E-mail:rilamunicipality@gmail.com Web s ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА РУДОЗЕМ Адрес: гр. Рудозем, бул. "България" 15 Тел.: 0306/99 199; Факс: 0306/99 141; E-mail:obrud@abv.bg Web site:www.rudozem.bg Община Рудо ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА РОДОПИ Адрес: гр. Пловдив, ул. "Софроний Врачански" №1А Тел.: 032/604 100; Факс:032/604 100; E-mail:municipality_rodopi@abv.bg Web site:www.ro ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Адрес: с. Никола Козлево, пл. "23-ти септември" 5 Тел.: 05328/20 02;   05328/20 67; Факс:05328/20 20; E-mail:obankozlev ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА РУСЕ Адрес: град Русе, пл. Свобода 6 Тел.: 082/826 100; 082/881 802; Факс: 082/834 413; E-mail: mayor@ruse-bg.eu Web site: www.ruse-bg.eu ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА САНДАНСКИ Адрес: гр. Сандански, бул. Свобода № 14 Тел.: 0746/890 99; 0882/811 999; Факс:0746/890 55; 0882/811 955; E-mail:oba_sandanski@abv.bg ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Адрес: гр. Свиленград, бул. България 32 Тел.: 0379/74 302; Факс:0379/74 371; E-mail:obshtina@svilengrad.bg Web site:www.svilengrad.b ...