Репорт на записа - Кметство Александър Стамболийски