Репорт на записа - РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - град Кърджали